Přeskočit na obsah

Tradiční družstvo má výborné finanční výsledky

Představenstvo tradičního družstva na začátku května úspěšně uspořádalo náhradní členskou schůzi, která se konala online s elektronickým hlasováním. Na setkání byly představeny výsledky předchozího roku a akční plán na rok 2023, které byly plné pozitivních a povzbudivých informací. Tým zaznamenal vynikající ekonomické výsledky, které se v průběhu roku zlepšovaly. Po odečtení rezerv činil daňový zisk družstva 21 901 EUR, což je pro členy významný úspěch.

Ve snaze investovat do vlastního majetku pokračuje družstvo v rekonstrukci hotelu Raj. Jsou dokončeny demoliční práce v interiéru, opraveno vytápění a rozvody vody, připraveno 15 pokojů a 9 koupelen a zrekonstruován byl i exteriér budovy. Družstvo požádalo o finanční prostředky EU na FTV a rekonstrukci hotelu, přičemž celková investice do rekonstrukce dosud činila přibližně 450 000 EUR. Další investice ve výši přibližně 300 000 EUR je plánována na dokončení přístavby, kotelny a vybavení hotelu. Proto družstvo hledá andělské investory pro rychlejší uvedení do provozu. www.busyman.cz

Spuštění Hotelu Raj by znamenalo více výměnných týdnů pro členy v 7Across, zvýšení hodnoty majetku TD a skvělou referenci pro nové žadatele o členství v TD.

Družstvo se také zabývá žalobami souvisejícími s pohledávkami NFD, což zajišťuje vysoký podíl úpadku NFD pro přihlášené pohledávky a očekává se příjem ve výši 1,5-2 miliony EUR.

Na schůzi členové také zvolili dva nové náhradníky do orgánů družstva a upravili stanovy TD týkající se minimální produktivity tak, aby spolupráce v družstvu byla pro členy ještě výhodnější. Důležitou změnou bylo zvýšení základního členského vkladu na částku 500 eur, aby se spravedlivě vyrovnaly podmínky mezi všemi členy družstva.

Celková zpráva představenstva ukázala, že družstvo má pozitivní vývoj a ambiciózní plány pro rok 2023. Současné úspěchy družstva jsou pro členy motivací a důvodem pro hrdost na jejich spolupráci.


Discover more from Tradiční družstvo: Vaše lepší budoucnost.

Subscribe to get the latest posts to your email.