Přeskočit na obsah

Tradiční družstvo dosáhlo kladného hospodářského výsledku za rok 2023

Nárůst aktiv byl způsoben především rozsáhlými investicemi, zejména do rekonstrukce hotelu Raj. S pomocí členských příspěvků do tzv. fondu SEJF se nám podařilo splnit investiční záměr z loňského roku.

Představenstvo tradičního družstva na květnové členské schůzi zhodnotilo pozitivní hospodářské výsledky a stanovilo plány na rok 2024. Pojďme se společně podívat na některé z výsledků.

Za rok 2023 jsme dosáhli zisku 17 133 EUR a zvýšili jsme majetek na 2,6 milionu EUR. Nárůst aktiv byl způsoben především masivními investicemi, zejména do rekonstrukce hotelu Raj. S pomocí členských příspěvků do tzv. fondu SEJF se nám podařilo splnit investiční cíl z minulého roku.

Finanční ukazatele ukazují, že družstvo je v dobré finanční kondici. To potvrzuje i tzv. zlaté bilanční pravidlo. Zlaté bilanční pravidlo je ukazatel, který sleduje, zda je tzv. dlouhodobý majetek nižší než tzv. vlastní zdroje snížené o závazky. Družstvo má tento ukazatel na úrovni 0,5. Pokud je výsledek tohoto porovnání menší než 1, pak se společnost tímto zlatým bilančním pravidlem řídí, a to je výborný signál pro každého investora. Družstvo má tento poměr správně, je menší než 1, takže tento doporučený ekonomický parametr dodržujeme. Za zmínku stojí také nízká úroveň pasiv k aktivům, která klesla na 6 %. Co se týče finančních ukazatelů, družstvo má značný růstový potenciál.

Mezi hlavní plány na letošní rok patří zvýšení měsíčního cash-flow, vybudování wellness centra v hotelu Raj, investice do dobíjecích stanic, spuštění online marketingu a prodej prázdninového programu stávajícím členům s cílem získat alespoň 600 nových členů.

Předpokládané finanční ukazatele zahrnují očekávané daňové příjmy ve výši 600 000 EUR, příjmy z prázdninového programu ve výši 550 000 EUR a očekávané investice do FTV, dobíjecích stanic, wellness a investičních pozemků ve výši 1,5 milionu EUR. V roce 2024 očekáváme zisk ve výši 200 000 EUR. Společné úsilí členů je klíčové

k úspěchu projektu, který má zkrátit dobu generování náhrad a zlepšit podmínky pro všechny členy.

Představenstvo na členské schůzi poděkovalo členům, kteří se v roce 2023 nejvíce zapojili do dobrovolnických aktivit a pomohli s dokončením rekonstrukce hotelu Ráj. Zvláštní uznání bylo uděleno členům Janě Šimkové, Mirko Kraljovi a Zuzaně Lukáčové za jejich mimořádný přístup a práci. Všem členům ještě jednou děkujeme!


Discover more from Tradiční družstvo: Vaše lepší budoucnost.

Subscribe to get the latest posts sent to your email.